Ridgidtools.sk
mnozstevnezlavy-ridgid

Ako sa správne starať o batérie

REMS Akkumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah

Batérie, batérie – sú všade, v notebookoch, v mobilných telefónoch, vo fotoaparátoch, v diaľkových ovládačoch, vreckových počítačoch, MP3 prehrávačoch, jednoducho v takmer každom prenosnom elektronickom zariadení nájdeme nabíjateľnú batériu. Viete, ako sa o ne správne starať? ...

... Základnou otázkou je typ batérie. Každá technológia batérií má svoje osobitosti, svoje silné a slabé stránky. Základné typy nabíjateľných batérií sú:

Nikel-kadmiové (Ni-Cd) - Ich hlavnou nevýhodou bola ich relatívne nízka kapacita uchovania elektrického náboja a silný pamäťový efekt. Druhým závažným nedostatkom je záťaž pre životné prostredie, pretože obsahujú ťažké kovy. Ich výhodou je pomerne pomalé starnutie a schopnosť udržať si svoju kapacitu počas mnohých cyklov vybitia/nabitia.

Nikel-metal hydrid (Ni-MH) - boli predstavené spolu s lítiovými, ako vylepšená, lacná alternatíva k drahším lítiovým nabíjateľným batériám a mali odstrániť hlavné dva nedostatky svojho predchodcu – šetriť životné prostredie a odstrániť tzv. „pamäťový efekt“. V súčasnosti sa stále využívajú, najmä ako „tužkové“ AA nabíjateľné batérie. Ich hlavným nedostatkom je pamäťový efekt a neschopnosť dlhšie udržať elektrický náboj (plne nabitá batérie stráca svoju kapacitu relatívne rýchlo aj vtedy, ak nie je používaná).

Li-Ion - Hlavnou prednosťou Li-Ion batérií je ich vysoká schopnosť uchovávať elektrickú energiu v menšom objeme článku. Ich schopnosť uchovať elektrický náboj (kapacita) je až o 50 % vyššia ako Ni-MH a Ni-Cd batérií. To znamená, že Ni-Cd resp. Ni-MH batéria s rovnakou hmotnosťou vydrží približne o polovicu kratšie, ako lítiová batéria. Ďalšou podstatnou výhodou Li-Ion batérií je absencia „pamäťového efektu“, ktorý u Ni-MH a Ni-Cd batérií spôsobuje postupné znižovanie kapacity batérie. Výrobcovia elektroniky, napríklad mobilných telefónov, preto v prevažnej miere (v súčasnosti až 90 % výrobcov mobilných telefónov) používa batérie na princípe najľahšieho kovu - lítia.

Odporúčanie na správne nabíjanie akumulátorov Li-Ion (a LiPol)

Lítiové batérie je vhodné nabíjať častejšie, predchádzať úplnému vybitiu, nabíjať ich aj pred použitím.

Hlboké vybitie podpätím

Napätie sa nesmie u akumulátorov Li-Ion dostať pod hodnotu minimálneho napätia, inak môže dôjsť "hlbokým vybitím" k poškodeniu akumulátora. Články REMS akumulátora Li-Ion sú pri dodaní prednabité na cca. 40%. Preto musia byť akumulátory Li-Ion pred každým použitím nabité a pravidelne dobíjané. Pokiaľ nebude tento predpis výrobcu článkov rešpektovaný, môže byť akumulátor Li-Ion vďaka hlbokému vybitiu poškodený.

Hlboké vybitie skladovaním

Pokiaľ bude relatívne málo nabitý akumulátor Li-Ion skladovaný, môže sa pri dlhšom skladovaní vďaka samovybíjaniu hlboko vybiť a tým poškodiť. Akumulátory Li-Ion musia byť preto pred skladovaním nabité a najneskôr každých šesť mesiacov dobité a pred opätovným zaťažením bezpodmienečne ešte raz nabité.

UPOZORNENIE

Pred použitím akumulátor nabite. Akumulátory Li-Ion pre zamedzenie hlbokého vybitia pravidelne dobíjajte. Pri hlbokom vybití dôjde k poškodeniu akumulátora.

Nové a dlhšiu dobu nepoužívané akumulátory Li-Ion dosiahnu až po viac nabíjaniach plnú kapacitu.

Čo dodržiavať, aby vaša Li-Ion batéria vydržala čo najdlhšie:

  • Nabíjajte častejšie, pokúste sa zabrániť úplnému vybitiu batérie.
  • Batériu nevystavujte teplotným extrémom – pod bod mrazu a najmä teplotám nad 50 stupňov C
  • Uchovávajte nepoužívané batérie na chladných miestach nabité asi na 40 % ich kapacity.
  • Prajeme veľa úspechov. 

 

 
E-mail Facebook Instagram Linked In