Ridgidtools.sk
100 rokov náradia RIDGIDMnožstevné zľavy RIDGID

Jednoduchá lokalizácia inžinierskych sietí pomocou RIDGID SeeTech SR-24 a SR-20

Dnešní inžinieri verejných služieb čelia rastúcim ťažkostiam pri inštalácii a údržbe podzemných zariadení, potrubí, káblov a káblov z optických vlákien. Čiastočne je to spôsobené rastúcim pokladaním potrubia a prekrytím káblov v zemi nielen vo veľkých mestách, kde by sa takéto preťaženie dalo očakávať, ale aj vo vidieckych oblastiach. Naše zariadenia RIDGID SeekTech SR-24 a RIDGID SeekTech SR-20 Vám túto prácu uľahčia!

clanok leto

Pri kopaní inžinierskych sietí je potrebné zabezpečiť, aby na kopané miesto boli vykonané všetky možné kontroly, aby sa predišlo možným nebezpečenstvám, škodám a oneskoreniam a výpadkom služieb. Samotné tieto kontroly sa však musia vykonávať s čo najmenším narušením a zároveň umožňujú úplné, efektívne a nákladovo efektívne mapovanie podzemnej infraštruktúry.

RIDGID SR-24 a SR-20

Spoločnosť RIDGID, ako poskytovateľ niektorých svetovo najefektívnejších a najefektívnejších priemyselných zariadení pre komunálne služby, ponúka podzemné lokátory služieb. RIDGID SeekTech SR-24 a SeekTech SR-20 sú špičkové nástroje spoločnosti na lokalizáciu vodovodných, plynových, telekomunikačných a elektrických služieb a sú špeciálne navrhnuté tak, aby umožnili terénnym pracovníkom lokalizovať a zmapovať podzemné potrubia, káble a šachty, ktoré slúžia týmto inžinierskym sieťam.

Sú navrhnuté tak, aby poskytovali ľahko použiteľnú a zjednodušenú metódu pre prevádzkovateľov pracoviska, ktorá tiež ponúka výrazné zlepšenie produktivity a spoľahlivosti lokalizácie bez toho, aby na mieste musel byť vysokokvalifikovaný geodet.

Zariadenia SR-24 a SR-20 môžu pracovať v pasívnom aj aktívnom režime. Pasívne režimy zahŕňajú 50-60 Hz; nízka šírka pásma (<4 kHz), stredná šírka pásma (4-15 kHz) a vysoká šírka pásma (>15 kHz). Aktívne režimy zahŕňajú štyri frekvencie lokátora vedenia (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz a 33 kHz) a tri frekvencie rádiového vysielača (16 Hz, 512 Hz, 16 kHz) na použitie s lokátormi prechádzajúcimi cez službu, ktorá sa má lokalizovať. V aktívnych a pasívnych režimoch výkonu ponúka zariadenie až tridsať (30) užívateľsky definovateľných frekvencií, ktoré je možné nastaviť od 10 Hz do 35 000 kHz. Ide o jeden z najširších frekvenčných rozsahov na dnešnom trhu.

Inovatívny pasívny režim umožňuje operátorovi sledovať akýkoľvek typ pasívneho signálu, ktorý môže vychádzať z kovového vedenia bez potreby špeciálneho generátora pripojeného k vedeniu. Široká škála pasívnych pásiem SR-24 a SR-20 je užitočná na vyhľadávanie a vyhýbanie sa živým vedeniam alebo metalickým inžinierskym sieťam, ktoré operátor nemusí poznať a ktoré nie sú na existujúcej mape.


Jednoduchosť na mieste

RIDGID lokátory SR-24 a SR-20 vyčnievajú z davu na trhu lokátorov s niektorými sofistikovanými funkciami podpory operátorov, ktoré sa považujú za jedinečné v tomto sektore. Verzia všesmerovej antény SR-24 a SR-20 má celkom osem samostatných a rôzne orientovaných antén bez ohľadu na použitý prevádzkový režim.

Digitálny displej zariadenia ponúka aj niektoré jedinečné funkcie, ktoré operátorovi uľahčujú prieskum. Počnúc nitkovým krížom, ktorý predstavuje umiestnenie lokátora nad zemou, pri sledovaní živého kábla zariadenie zobrazí čiaru vo vzťahu k nitkovému krížu, ktorá označuje očakávanú polohu kábla vzhľadom na lokátor. Keď sa na lokalizáciu v potrubí použije lokátor, na displeji sa zobrazí, kde sa potrubie pravdepodobne nachádza vo vzťahu k lokátoru. Pohybom lokátora tak, aby sa nitkový kríž premiestnil cez rozvodné potrubie alebo obrys potrubia, operátor umiestni nástroj presne nad rozvodný systém bez toho, aby musel neustále premiestňovať, otáčať alebo nakláňať lokátor, aby ho lokalizoval.

Po prekročení vedenia alebo potrubia operátor jednoducho podrží nitkový kríž na displeji, aby sledoval priebeh zakopaného vedenia. Odchýleniu sa od trasy sa dá vyhnúť udržiavaním nitkového kríža zarovnaného s predpokladaným kurzom, ktorý zariadenie upravuje pri prieskume pozdĺž trasy.

Takisto ponúkajú možnosť využívať technológiu GPS a Bluetooth® na umožnenie jednoduchej integrácie výsledkov prieskumu s externými zariadeniami na zber údajov. S lokátorom SR-24 je možné zaznamenané dáta prenášať priamo do smartfónov, tabletov alebo vysoko presných GPS zariadení. Pre lokátor SR-24 bola vyvinutá špeciálna bezplatná mobilná aplikácia RIDGIDTrax, ktorá umožňuje jednoduché mapovanie podzemných inžinierskych sietí v reálnom čase.

Keď pripojíte zariadenie k vyhľadávaču liniek RIDGID SR-24 cez Bluetooth, RIDGID Trax zobrazí polohu GPS a hĺbku cieľa. Operátor môže identifikovať typ vedenia (voda, plyn, elektrina atď.) a zobraziť viacero inžinierskych sietí na tej istej mape. Hotovú mapu je možné uložiť a zobraziť pomocou aplikácie alebo exportovať ako súbor *.KML na použitie s inými programami GIS.

Táto možnosť generovania signálu spolu s odozvou signálu a flexibilitou lokátorov SR-24 alebo SR-20 robí z týchto lokátorov jeden z najefektívnejších, časovo úsporných, ekonomických a ľahko použiteľných lokátorov na dnešnom trhu.

Ak by ste chceli vedieť viac o lokátoroch RIDGID SeekTech SR-24 a RIDGID SeekTech SR-20, neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám poradíme. Volajte na 02/60103721 alebo píšte na ant@ant.sk.

RIDGID


RIDGID


RIDGID


RIDGID

ant inštalatérske a potrubárske náradie

Kontaktujte nás

Autorizovaný distribútor ant s.r.o. - Kontaktujte nás a poradíme Vám s výberom inštalatérskeho náradia a potrubárskeho náradia

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalatérske náradie

Staré grunty 17/a, 841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
ant@ant.sk