Ridgidtools.sk
mnozstevnezlavy-ridgid

O firme Ridgid


RIDGID TOOLS, PARTNER PRE PROFESIONÁLOV


Od roku 1923 je RIDGID symbolom istoty a najvyššej kvality pre všetkých profesionálov. My, zamestnanci firmy Ridgid Tool Company, berieme túto tradíciu vážne. Preto je všetko náradie, ktoré nesie značku RIDGID, skonštruované podľa rovnako vysokých štandardov pre kvalitu, pevnosť a trvanlivosť, ako prvý hasák pre veľké zaťaženie pred viac ako 80 rokmi.
Od uvedenia tohto revolučného výrobku na trh sa snažíme prekročiť očakávania svojich zákazníkov špičkovými výrobkami a poskytovať pomoc spočívajúcu:

  • V dôvere v to, že výrobky RIDGID budú stále vyhovovať tvrdým podmienkam pracovísk profesionálov;
  • V efektívnosti, ktorá zabezpečuje rýchlejšiu prácu, viac zákaziek a vyšší zisk;
  • V inováciách, ktoré pomáhajú našim zákazníkom ponúkať nové služby a získavať ďalšie zdroje príjmu.

Značka RIDGID je sľub našim zákazníkom. Pri výbere náradia, o ktoré opierate svoje dobré meno, majte na pamäti, že profesionáli volia značku svetového mena.A to je nesporne RIDGID.
 
Prečo toľko profesionálov volí náradie RIDGID? Odpoveď je jednoznačná ... majú k nám dôveru. Milióny kusov náradia RIDGID prichádza denne do závodov, na montážne pracovisko a do nespočetných ďalších miest s najtvrdšími podmienkami. Toto náradie sa používa v extrémnom teple a chlade, vzdoruje nečistote aj kalom, a napriek tomu slúži spoľahlivo. Náradie RIDGID je v celom svete známe ako popredný priemyselný výrobok, ktorý umožňuje profesionálom vykonávať svoju prácu rýchlejšie a spoľahlivejšie.
 
Jednou z konštrukčných charakteristík pri vývoji náradie RIDGID je požiadavka efektívnej práce. Všetky naše výrobky konštruujeme s ohľadom na pohodlie pri práci. A súčasne do nich vkladáme pokrokové prvky, aby sme dosiahli to, že naše náradie a stroje umožní vykonávať všetky práce tak rýchlo, ako to len ide aj všpičkovej kvalite.
 
Vývoj a výroba inovovaných výrobkov, ktoré čelia neustále sa meniacim požiadavkám kladeným na vašu prácu, patrí k nepretržitým úlohám firmy Ridge Tool.
 
Naše pokrokové technológie pomáhajú riešiť nielen vaše dnešné problémy, ale sú zamerané aj na vaše potreby v budúcnosti.
Ako spoľahlivý partner profesionálov, načúvame vašim požiadavkám a povzbudzujeme vašu odozvu. Tieto informácie využívame na to, aby sme vám poskytli náradia, zariadenia a podporu o ktorú nás žiadate.
 
Intuitívne vlastnosti našich výrobkov Vám pomáhajú znižovať pracovné náklady. Napríklad naše zariadenia na vyhľadávanie potrubia a drenáží je vyvinuté pre vysoké výkony, ale napriek tomu je možné ho ľahko obsluhovať. RIDGID vám pomáha stráviť menej času školením zamestnancov a umožňuje vám viac sa venovať práci.
 
Napriek tomu, že predaj náradia patrí k našej činnosti, pomáhame Vám v tom, aby ste k svojej práci potrebovali náradie menej. Efektívna práca znamená viac zákaziek, vyššie výnosy a väčší počet spokojných zákazníkov. Sme presvedčení, že zavádzame nové smery, ktoré vám pomôžu rozšíriť firmu a prekvitať.
 
LIFETIME WARRANTY - DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

Postavenie firmy RIDGID® na trhu je výsledkom špičkovej kvality všetkých výrobkov.
Prísna kontrola vstupných surovín, prípravy výroby, výroby a balenia hotových výrobkov je základným predpokladom pre to, aby bol RIDGID® všeobecne uznávaný ako značka najvyššej profesionálnej kvality. Preto RIDGID® poskytuje na svoje výrobky časovo neobmedzenú záruku „LIFETIME WARRANTY“

Čo je kryté zárukou
Vady materiálu a výrobné vady u RIDGID® náradia.

Ako dlho
RIDGID® záruky sú vyňaté elektrické komponenty – tie sú kryté zárukou po dobu jedného roka od dátumu predaja.

Ako záruku uplatniť
Pre plné uplatnenie záruky je potrebný kompletný výrobok zaslať do akéhokoľvek autorizovaného servisného strediska RIDGID®. Hasáky a ostatné ručné náradie môže byť vrátené v predajni kde bolo kúpené.

Ako bude odstránená závada krytá zárukou
Oprávnene reklamovaný výrobok bude opravený alebo vymenený RIDGE TOOL zadarmo vrátený zákazníkovi.

Čo nie je kryté zárukou
Poškodenie pri nesprávnom používaní, nesprávnou údržbou, bežné opotrebovanie. RIDGE TOOL nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté pri používaní jeho výrobkov.

Ako ovplyvňujú záruku miestne zákony
V bodoch, kde RIDGID záruka je v rozpore s miestnymi zákonmi, budú riešené v súlade s miestnymi zákonmi.

Len táto záruka a žiadna iná
Toto je znenie „LIFETIME WARRANTY“ a žiadny zamestnanec, agent, predajca, zástupca a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená zjednávať iné podmienky záruky v mene RIDGE TOOL COMPANY.

 

 
E-mail Facebook Instagram Linked In